cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount
Polo Tommy Hilfiger Pas Cher Gucci Chaussures Ceinture Hermes Adidas Jeremy Scott Pas Cher Doudoune Duvetica
  ANASAYFA | HAKKIMIZDA | F�RUZK�Y SERV�S | G�NG�REN SERV�S | YEDEK PAR�A | D�STR�BUT�RLER�M�Z | �NSAN KAYNAKLARI | �LET���M  
�leriOtomotiv (�LPAR)

�LER� OTOMOT�V (�LPAR) �hlas Motor'un 10 y�ll�k bilgi ve tecr�be birikimine sahip y�netici ve teknik kadrosu taraf�ndan kurulmu�tur. �irket, �stanbul'da her biri yakla��k 1000 m2 kapal� alana sahip, konusunda e�itimli ve deneyimli 48 personelin �al��t���, son teknoloji �r�n� cihazlarla donat�lm�� iki ba��ms�z servisi i�letmektedir.

 HABERLER
 ● Son kullan�c�ya y�nelik al��veri� sitemiz Japonistan.com a��ld�

 ● Bayilerimiz i�in Bayi al��veri� sitemiz hizmete girmi�tir

 ● �leri otomotiv Avc�lar'daki kendi binas�na ta��nd�
 �LET���M B�LG�LER�
  Firuzk�y Mahallesi Mezarl�k�st� Caddesi
  No: 38Avc�lar / �STANBUL
  Telefon : +90 (212) 423 00 31
  Fax : +90 (212) 423 00 37
  E-Mail : info@ileriotomotiv.com.tr
Baykan S�ral� Sistem
LPG Montaj�
Her T�rl� Araca EKSOZ Emisyon Pulu Verilir.
 
 �LER� OTOMOT�V Firma Profili
�LER� OTOMOT�V (�LPAR) �hlas Motor'un 10 y�ll�k bilgi ve tecr�be birikimine sahip y�netici ve teknik kadrosu taraf�ndan kurulmu�tur.

�irket, �stanbul'da her biri yakla��k 1000 m2 kapal� alana sahip, konusunda e�itimli ve deneyimli 48 personelin �al��t���, son teknoloji �r�n� cihazlarla donat�lm�� iki ba��ms�z servisi i�letmektedir.

Servisler, a��rl�kl� olarak KORE ve JAPON ara�lar� olmak �zere di�er marka ara�lara da bak�m - onar�m hizmeti vermektedir. �LPAR, kendi sahip oldu�u iki servis yan�nda t�m T�rkiye'deki di�er ba��ms�z servislere yedek par�a da��t�m� konusunda da faaliyet g�stermektedir.

Sat��� ve da��t�m� yap�lan yedek par�a, en uygun �artlarda yurti�i ve yurtd��� (uzakdo�u) kaynaklardan arac�s�z olarak temin edilmektedir. Bu maksatla 2500 m2'lik Yedek Par�a Deposu bulunan �LPAR kendi servislerinin ve di�er ba��ms�z servislerin ihtiya�lar�na cevap vermektedir.

18 teknik personelin �al��t���, 1000 m2 kapal� alana sahip Firuzk�y/Avc�lar servisinde mekanik b�l�m�nde toplam 4 lift mevcuttur. Bunun yan�nda bilgisayarl� motor test cihazlar� fren test cihaz� ve amortis�r test cihaz�, ar�za ve diagnosis maksatl� olarak kullan�lmaktad�r.

�ok az serviste bulunan robot �ektirme cihaz� ise a��r hasarl� ara�lar�n �ektirme ve d�zeltilme i�lerinde b�y�k kolayl�k sa�lamaktad�r. Boya renkleri renk koduna g�re bilgisayarl� boya haz�rlama cihazlar�nda haz�rlanarak F�r�n Boya �nitesinde fabrika kalitesinde ara� boyanmaktad�r.

Ula��m�n olduk�a kolay oldu�u Servisin 40 ara�l�k park sahas� mevcuttur. Yenibosna servisinin ayl�k bak�m kapasitesi 1000 ara�t�r.

G�ng�ren servisi ise �zellikle ticari ara� a��rl�kl� olmak �zere hizmet vermekte olup, 1000 m2'lik kapal� alan�na sahiptir. 18 personelin �al��t��� serviste 8 lift mevcuttur.

Ayr�ca; ara� muayene �ncesi fren test ve far test cihazlar�, motor test cihazlar�, F�r�n Boya, �asi �ektirme Cihazlar� kullan�larak maksimum m��teri memnuniyeti sa�lanmaktad�r. G�ng�ren Servisinin ayl�k bak�m kapasitesi 1500 ara�t�r.
� 2007-2010 �leriOtomotiv.com.tr | T�m Haklar� Sakl�d�r. | Firmam�z Otogaz rehberi �yesidir.