cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount
Ugg Milano Woolrich Milano Ugg Italia Peuterey Uomo Peuterey Outlet
  ANASAYFA | HAKKIMIZDA | F�RUZK�Y SERV�S | G�NG�REN SERV�S | YEDEK PAR�A | D�STR�BUT�RLER�M�Z | �NSAN KAYNAKLARI | �LET���M  
�leriOtomotiv (�LPAR)

�LER� OTOMOT�V (�LPAR) �hlas Motor'un 10 y�ll�k bilgi ve tecr�be birikimine sahip y�netici ve teknik kadrosu taraf�ndan kurulmu�tur. �irket, �stanbul'da her biri yakla��k 1000 m2 kapal� alana sahip, konusunda e�itimli ve deneyimli 48 personelin �al��t���, son teknoloji �r�n� cihazlarla donat�lm�� iki ba��ms�z servisi i�letmektedir.

 HABERLER
 ● Son kullan�c�ya y�nelik al��veri� sitemiz Japonistan.com a��ld�

 ● Bayilerimiz i�in Bayi al��veri� sitemiz hizmete girmi�tir

 ● �leri otomotiv Avc�lar'daki kendi binas�na ta��nd�
 �LET���M B�LG�LER�
  Firuzk�y Mahallesi Mezarl�k�st� Caddesi
  No: 38Avc�lar / �STANBUL
  Telefon : +90 (212) 423 00 31
  Fax : +90 (212) 423 00 37
  E-Mail : info@ileriotomotiv.com.tr
Baykan S�ral� Sistem
LPG Montaj�
Her T�rl� Araca EKSOZ Emisyon Pulu Verilir.
 
 �LER� OTOMOT�V �� Ortaklar�m�z
 ● �� Ortaklar�m�z
AMC ~ AMADEO MARTI CARBONELL,
1960�dan beri yedek par�a �retmektedir. 1960�lar�n sonunda firma ilk olarak motor silindir kapaklar�n�n d�k�mve tala�l� �retimini geli�tirmeye ba�lam��t�r. AMC taraf�ndan �retilen �r�nler, distr�b�t�rler vas�tas�yla be� k�tan�n tamam�na pazarlanmaktad�r.
CTR ~ CENTRAL CORPORATION
1971 y�l�nda kurulmu�tur. CTR, 40 y�l� a�k�n s�redir yolcu arabalar�, kamyonlar, otob�sler, ve �zel ara�lar i�in �r�nler �retmektedir. Firman�n ba�l�ca �r�n gruplar�, s�spansiyon par�alar�, direksiyon par�alar�, �anz�man - motor par�alar�, fren par�alar� ve g�� aktarma par�alar�d�r.
FRIXA ~ FRIXA CO. LTD
2004 y�l�nda ismi �FRIXA CO. LTD� olarak de�i�tirilen firma, 1991 y�l�nda �HANTA M&B CO., LTD� ad�yla kurulmu�tur. FRIXA f�rmas�, FRIXA �r�nlerini yakla��k 20 �lkeye y�ksek kaliteyle ihra� etmektedir. FRIXA fren �r�nleri, �st�n fren g�c�, �s�nmaya dayan�kl��� ve emniyetiyle, s�r�c� g�venli�ine yard�mc� olur.
JHF ~ JUNE HEUNG FILTER
1978 y�l�nda kurulmu�tur. Firma, yakla��k 2000 farkl� �e�it �r�n yapabilen �retim hatt�na sahiptir. D�nya �ap�nda 50 �lkeyi a�k�n pazara, otomobil ya�, hava, polen ve benzin filtreleri �reten �nc� kore firmalar�ndan biridir.
KDG ~ KEUKDONG GASKET INDUSTRY
1975 y�l�nda kurulmu�tur. KEUKDONG GASKET, otomobil ve end�striyel ama�l� her t�rl� conta �reticisidir. Halen, hyunda� motors, k�a motors, gm daewoo motors, dusan �nfracore ve ssangyong motors gibi kore otomobil �reticilerine oem olarak conta tedarik etmektedir. Firman�n ba�l�ca �r�nleri, silindir kapak contas�, egzoz contas�, di�er muhtelif contalar ve �s� koruma plakas�.
SECO ~ SEOJIN CLUTCH
1966 y�l�nda kurulmu�tur. On y�l gibi k�sa bir s�rede, kore�de b�y�k bir debr�yaj �reticisi olmay� ba�arm��t�r. Debriyaj bask�s�, balatas�, bilyas� ve volan ba�l�ca �r�nleridir.
� 2007-2010 �leriOtomotiv.com.tr | T�m Haklar� Sakl�d�r. | Firmam�z Otogaz rehberi �yesidir.